Radek Folta - vjezdové systémy, stínící technika

VJEZDOVÉ SYSTÉMY > Hotové garáže

HOTOVÉ GARÁŽE

charakteristika:
Výrobek je určen především k užití jako garáž pro osobní automobily a další vozidla. Po úpravách je ho však možno využívat jako sklad, kancelář, sociální zařízení, šatny, rekreační domek, prodejní stánek, k provizornímu ubytování osob, při zvolení menších rozměrů jako autobusové zastávky, komunikační buňky apod. Významné je uplatnění garáže jako stavební buňky zejména při stavbě rodinných domů svépomocí. Při zahájení stavby se trvale nebo přechodně umístí garáž na vhodné místo jako stavební buňka, po ukončení stavby rodinného domu se začne využívat jako standardní předem již připravená garáž.

výhody:
- jediné dotované garáže na českém trhu !
- až poloviční cena oproti klasické výstavbě (z cihel, porothermu, tvárnic apod.)
- čiroká paleta příslušenství. Výběr vrat ze sortimentu Siebau (výklopná, sekční, s pohonem, dřevěná...).
- u garáží lze na přání upravit: barvu omítky dle domu nebo okolí, vnitřní barvu dle Vašeho přání, s nebo bez nátěru podlahy, izolaci proti zemní vlhkosti, elektroinstalace, bohaté příslušenství

použití:
- jednoduché garáže (čtyři možné půdorysné rozměry, tři možné výšky garáží, dvě možné šířky garáží)
- dvojgaráže (tandemové dvojgaráže za sebou, standardní dvojgaráže vedle sebe se dvěma vraty, velkoprostorové garáže s jedněmi vraty)
- patrové garáže s vjezdy ze dvou stran
- přístavky v jakékoliv délce od 1,5 do 4,0 metrů (užití jako dílna, sklad, šatna, přístřešek, náhrada sklepa, atd.)
- garáže zpevněné pro umístění ve svahu
- garáže zpevněné s masivní střešní konstrukcí (sedlová nebo valbová střešní konstrukce)
- garáže zpevněné a opatřené kotvami pro umístění terasy na střeše
- garáže s ozeleněnou střechou
- garáže přizpůsobené jako - např. sklady, dílny, kiosky, vrátnice atp.

ovládání:
- pohony vrat včetně akumulátorových

montáž:
Konstrukce garáží je velmi masivní a robustní. Tloušťka stěn je 10 cm, u vjezdu garáže je masivní rám. Danou konstrukcí je garantováno minimalizování rizika vzniku trhlin. Dvojitá výztuž v exponovaných místech zaručuje maximální stabilitu a statický výpočet konstrukce umožňuje i zesílení garáže pro umístění do svahu.

VJEZDOVÉ SYSTÉMY
STÍNÍCÍ TECHNIKA
Kontaktní adresa: Radek Folta, Hulince 393/6, Valašské Meziříčí 757 01, mobil: +420 608 828 975, tel./fax: +420 571 629 975, e-mail: info@radek-folta.cz